top of page

ארגונים, הנהלות, עובדים, אסטרטגיה, שגרות ניהול ושות'

תפיסת העבודה שלי...

דמיינו מנגנון מורכב, של שעון משוכלל הבנוי מגלגלי שיניים.

כל גלגל זז בקצב אחר, כל גלגל נראה בגודל אחר ובכל זאת מתקיימת בו הרמוניה מופלאה שמאפשרת לכל השוני הזה לפעול יחד למען מטרה משותפת.

ארגונים פועלים בדיוק כך. המערכות, תהליכי העבודה, התרבות הארגונית, תפיסות הניהול של הבכירים בארגון ובראש ובראשונה האנשים שמרכיבים אותו.

כל אחד מהם בגודל אחר, בקצב אחר, עם תפקיד שונה ובכל זאת מתכווננים כולם להצליח לעבוד בהרמוניה.

תהליך הייעוץ יגיע כאשר משהו מבין אלו שינה קצב, המנגנון לא עובד בזרימה ולעיתים אף נתקע.

המקום שלי בכניסה לתוך הארגון הוא לדייק ולהגיע לשורש האתגר, לבחור מהלכים אשר ישפיעו על המקור, יורידו חסמים ויאפשרו לארגון לחזור לתפקוד ואף יקדמו אותו להישגים חדשים.

איך עושים את זה?

במודל העבודה ישנם שלושה בסיסים לקיום תהליך מיטבי

סדנאות

מגוון הסדנאות רחב, כולן מותאמות אישית לארגון ולקבוצת הלומדים לאחר שיחת אבחון ראשונית.

סדנאות יש בכוחן לייצר השפעה ברמת ההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים.

זו הדרך של הארגון והעומד בראשו לחלחל מסרים ולייצר הטמעה של שינוי

התערבות

כאן כל כלי הייעוץ אפשריים:

ליווי אישי לשיפור ביצועים

תכניות פיתוח מנהלים

סדנאות במיומנויות ניהול/ שירות

אסטרטגיה ותכניות עבודה

התייעלות והצרכה

גיבוש תפיסות

אבחון

תהליך האבחון הינו מעמיק ומקיף.

פגישות מעמיקות עם ראש הארגון, ההנהלה הרלוונטית ובעלי תפקידים שונים שיתרמו לדיוק התמונה.

הגשת דו"ח כתוב וממוקד עם כיווני פעולה אפשריים לשלב ההתערבות 

שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

שיחה שמטרתה להבין את הצורך, להציע פיתרון ולהתחיל עבודה משותפת

מסלולים

בואו למצוא את המסלול שמתאים לכם!

סדנאות לצוות

פיתוח ושיפור ביצועים

  • בידול קבוצות הלומדים

  • התאמת תכנים אישית

  • בניית סידרה או בדנה חד פעמית

תהליך ייעוץ

אבחון התערבות והערכה

  • פגישת ייעוץ מעמיקה

  • דיוק הצורך והמטרה

  • זמינות יומיומית להתייעצות

  • עבודה משותפת על השגת יעדים

כתבו לי ואחזור אליכם
לעשות שינוי זה לגמרי אפשרי!
bottom of page